موقعیت‌های شغلی

کارگر ساده

تهران، تهران
تمام وقت
۰۳ آبان ۱۳۹۵

کارگر ساده برای کارخانه مواد غذایی کوک در منطقه شرق تهران


مهارت‌های مورد نیاز: رعایت بهداشت